Bemanning

Du kan ansöka till oss arbetstagare samt hittar du arbetskraft från oss som arbetsgivare.

Bemanning innebär att värva arbetskraft Det är smidigt, kostnadseffektivt och med låg risknivå.

Nykked Construction ABs’ bemanningstjänster passar företag som söker arbetskraftsresurser på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt Kostnaderna beräknas efter antal arbetstimmar för de anlitade arbetarna och några extra kostnader tillkommer ej - därför är risken minimal Om arbetstagaren inte uppfyller kundens krav, så går det enkelt och snabbt att byta. Den föregående arbetaren kommer att helt enkelt ersättas med en mer passande Vår arbetsstrategi förutsätter att vi söker arbetare som motsvarar kundens behov Av den orsaken väljer vi den passande kandidaten mycket noggrant I händelse av uppsägning gör vi vårt bästa för att hitta nya arbetsplatser för den avskedade arbetaren Innan vi sätter en arbetare i tjänst, diskuteras och sammanfattas alla viktiga punkter med kunden.

Varför ska du välja Nykked Construction ABs bemanningstjänster?

Vi har en enkel, snabb och smidig värvningsprocess.
Vår värvningsprocess är grundlig och noggrant övervägd.
Vi genomför flera urval vid olika tillfällen.
Vi är i stånd att erbjuda flera kandidater till en vakans.
Vi skaffar dig en arbetare med konkreta kunskaper Precis den du behöver.
Ifall vi inte har en passande arbetare direkt , så hittar vi en för dig inom 30 dagar.

Vi söker och finner arbetare

Först söker vi motiverade arbetstagare som är villiga att jobba inom sin bransch Därefter genomför vi en intervju, samt en bakgrundskontroll. Därför känner vi till alla arbetare i vår databas - både deras handlingssätt och deras starka sidor. På det sättet kan vi presentera arbetstagaren för kunden och vid den sistnämndes medgivande ingås ett avtal Vi hjälper beställaren att hitta även tillfällig arbetskraft Vid behov kan avtalets tidsperiod senare ändras till permanent. Det är ett bra sätt att pröva arbetstagaren.

Öppna urval

Vid särskilda fall kan vi genomföra öppna urval Vid dessa tillfällen går vi igenom personliga och andra egenskaper som kunden är intresserad av. I samband med detta genomför vi urval också Vi arrangerar hela processen från början till slut Därigenom behöver inte kunden lägga sin värdefulla tid på samtal, besök och arbetsintervjuer. Efter det primära urvalet får kunden tillfället att välja de mest passande kandidaterna.

Beställarens uppgifter*
Byggets uppgifter
Byggets kontaktpersoner och kontaktuppgifter
Övrigt
Jobbets/jobbens beskrivning
Dokument för arbetarna som visas upp (skriv det befintliga)
Bifoga bilder på byggarbetsplatse(r)n(a) (vid önskan)